مجلات و کتب

آگهی

Jame Ghor

09Jan2017 03:54PM
کار حفر ۷۱ چاه آب آشامیدنی به هزینه بیش از ۱۱ میلیون افغانی در فیروزکوه آغاز شد
مسوولان ریاست احیاء و انکشاف دهات ولایت غور می گویند که کار ۷۱ حلقه چاه آب آشامیدنی صحی را به هزینه (۱۱۲۲۲۰۰۰) افغانی در قریه جات مختلف فیروزکوه آغاز نمودند.
خیر محمد نائبی مدیر عمومی انکشافی و سرپرست ریاست احیاء و انکشاف دهات غور گفت، ۷۱ حلقه چاه نیمه عمیق کوبی و دستی به عمق ۲۰ الی ۴۰ متر در قریه جات که با کمبود و نبود آب آشامیدنی صحی دچار بودند، حفر میگردد که هزینه آن از برنامه ملی آبرسانی و آبیاری روستایی وزارت احیاء و انکشاف دهات پرداخته میشود.
آقای نائبی می گوید که با تکمیل شدن این پروژه (۱۲۵۰) فامیل به آب آشامیدنی صحی دسترسی پیدا خواهند کرد.
 
دوشنبه ۲۰ جدی ۱۳۹۵ برابر است با ۹ جنوری ۲۰۱۷
نویدالله پژواک
وبسایت جام غورنظرات شما

نوشتن دیدگاه