13-06-2016

عبدالکریم غریق

خدیجه طاهره بانوی با عظمت تاریخ
13-06-2016

عبدالکریم غریق

خدیجه طاهره بانوی با عظمت تاریخ


خدیجه ملقب به طاهره و مشهور به شاهزاده خانم قریش دختر خویلد بن اسد بن عبدالعزی بن قصی بن کلاب بن مره بن کعب بن لوی بن غالب بن فهر بن مالک بن نضر بن کنانه قرشی أسدی می باشد.(4) خویلد پدر خدیجه(رض) از برزگان قریش در مکه و از أقران عبدالمطلب جد رسول الله(ص) بوده است، و در وفدی که از طرف قریش به قیادت عبدالمطلب از مکه به یمن به نزد سیف بن ذي یزن برای کمک به وی برای طرد حبشیان از شهر های یمن رفت، خویلد بن أسد نیز حضور داشت.(22) 

 


ادامه مطلب در اینجا

 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب