09-07-2016

محمد اسحاق ثنا

نشــاط عـیــــــد
09-07-2016

محمد اسحاق ثنا

نشــاط عـیــــــد

 

به روز عید می زیبد به جانان جان فدا کردن
به رویش دیدن بر طول عمر او دعا کردن

به دیدار جمال آن شه خوبان به پا رفتن
به پشت منزلش سر ماندن خود را گدا کردن

نشاط عید آن باشد ز روی مهر و همدردی
زسینه کینه بزدودن محبت جا به جا کردن

خدایت شاد گردانت ترا ای آفت دلها
به روز عید با یک بوسه با عاشق وفا کردن 

پریشان می کنی تا چند روز و روزگارمن 
به زلف پیچ پیچت شانه و یا هم قفا کردن

نشاید روز عید ای خصم دون ای جانی دوران
به فیر راکت و خمپاره خلقی را تباه کردن

اگر چه مشکلات زندگی رنج آورد هر دم
ثنا آسان شود و آخر توکل با خدا کردن


محمد اسحاق ثنا
ونکوور کانادا
چهارشنبه ۶/۷/۲۰۱۶

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب