13-07-2016

مسعود حداد

فـــــــریـــــــاد
13-07-2016

مسعود حداد

فـــــــریـــــــاد


نگو خاکم،نگوسنگم،نگو بادم
هیاهویم ،من آوازم ، وفریادم

نه ازبیک ونه تاجِیک ونه پشتونم
ززنجیر تعصب ها، چه آزادم!


نه وابسته به یالِ دیوِ سبزینه
نه آغشته برنگ ظلم وبیدادم

وفادارهمان مکتب،که عدل آموخت
نه چون لایق رفاقت را،زدست دادم

خوشا برتو ، رفیقِ رزمِ من باشی
بیادش من کنون خرسند ودلشادم


مسعود حداد
12 جورلای 2016

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب