12-09-2016

محمد اسحاق ثنا

روز عـــــیــــــــــــــــد
12-09-2016

محمد اسحاق ثنا

روز عـــــیــــــــــــــــد

 

روزی عید است بیا چهری زیبات ببوسم 
هر طرف نور شوم تا قد بالات ببوسم

چون حنا زیب دو دستت شوم  وبوسه زنم 
کاش چون باد سحر زلف سمن سات ببوسم 

کاش چون موی شوم روی عرقناک ترا 
یا که چون سرمه شوم دیده شهلات ببوسم 

تا دم مرگ نخواهم هوس  باده گلرنگ 
گر شبی مست شوم ساغر لب هات ببوم 

روزی عید است گر از ناز گذاری تو به من
خواهم آزرده نگردی من رسوات ببوسم 

ای شهید که به خون خفته ای از دست لیم 
قامت سرو رسای چمن آٰرات ببوسم 

مام میهن به ثنا جانی و از جان افزون 
شادم آنروز به صد شوق سرو پات ببوسم محمد اسحاق ثنا 
ونکوور کانادا 
دوشنبه ۱۲/۰۹/۲۰۱۶

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب