02-10-2016

دکتور محمد انور غوری

مصالحه با حزب اسلامی به رهبری حکمتیار
02-10-2016

دکتور محمد انور غوری

مصالحه با حزب اسلامی به رهبری حکمتیار
حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار با دولت مصالحه کرد و قانون اساسی را پذیرفت، در حالیکه قبلاً هشتاد فیصد اعضای بر جستۀ این حزب در دستر خوان دولت حضور داشتند. « آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا؟» آرزو داریم و دعا میکنیم که این واقعه برای اتحاد مردم ، ترک مخاصمت و برقراری امنیت در کشور عزیزما چشمگیرو اثر گذار باشد ، خداوند همه را توفیق خیر و انصاف دهد. طرفداران پروپاقرص حکمتیار با خشم و عصبانیت چنان وانمود می کنند که گویا او غیرمسئول ، واجب الاحترام ، منزه از هرنوع اتهام است و گویا سراسر کشور را زیر نگین دارد. متناظر با این ، مخالفین پرو پا قرص حزب بر خلاف آن بد و رد می گویند ، فحاشی می کنند(که لازم نیست) و هزار عیب شرعی بر آن می تراشند. جای بسیار تاسف آن است که هم طرفداران و هم مخالفان حزب اسلامی بوضوح تار تعصب قومی ، قبیلوی ، لسانی و منطقوی را بر خود می تنند ، بر بنای آن استقطاب می شوند ، در نتیجه قضاوت هردو جهت غیر منصفانه در قالب لاف ، پوف، تهمت و افترا هوایی می گردد.
«خوشتر آن باشد که سر دلبران*** گفته آید از زبان دیگران»
بهر حال معیار هویدا شدن اندام سیاه یا سفید، « زمان عریان شدن و گذشتن از رود مرغاب است» ، محک عملی شدن ادعا ها و قضاوتهای طرفداران و مخالفان فقط گذشت زمان می باشد: اگر در آیندۀ نزدیک ، آتش جنگ مثلاً در ننگرهار ، در کنر ، در لغمان ، در تگاب ، در کندز ، دربغلان، در مرغاب ، در قندهار، در هلمند ، در غزنی، در لوگر ، در خوست ، در وردک و ... تضعیف گردید و مردم به آرامش رسیدند که صدسلام به حکمتخانه های حکمتیار. و اما در صورتیکه تغییراتی در این زمینه مساعد شده نتواند ، یارو ، با، دار و دسته اش شمله افرازند و کاسۀ دولت لیسند ، به سایۀ فیل بخوابند وخیال کنند که سایه از خود شان است. آنگاه اندام سیاه نمایان خواهد بود.

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب