24-10-2016

عبدالملک اوشانی

شما از فرزندان رهبران چی انتظاری دارید؟ تعقیب راه پدر؟
24-10-2016

عبدالملک اوشانی

شما از فرزندان رهبران چی انتظاری دارید؟ تعقیب راه پدر؟


امروز افغانستان توسط بچه های خوش سیما و خالی ایاغِ اداره میشود که همه تخت و بخت را از پدران شان به ارث برده اند، این سیستم با عدالت و انتخابات و اصل رقابت آزاد و شایسته سالاری قطعا در تضاد و با قانون اساسی در جنگ است. در احادیثِ از پیامبر اسلام و اندرزنامه های بزرگانِ چون مولانا و سعدی و حافظ میخواندیم که روا داری  و عدالت سلطان و ارادت رعیت و یا به اصطلاح امروزی عدالت اجتماعی و همبستگی و حمایت شهروندان با عث شکوه و پیشرفت ملتهاست. و در کشورهائیکه مردم به مرض نفاق و دو دستگی گرفتار اند تنها ستونهای عدالت میتواند خانه همزیستی مسالمت آمیز را استوار نگهدارد در غیر آن فقر و تنگدستی و نفاق و شقاق منحیث عذاب الهی از زندگی مردم جدا نخواهد شد.
افغانستان کشور اسلامی است. مردمش بخصوص کلانها هم ادعای اسلامیت دارند کدام یکی ازین بزرگان میخواهد مرض جنگ و اختلاف و یا فقر مردم کاهش پیدا کند؟ پیغمبر (ص) فرموده که شما در صورتی مسلمان کامل هستید که روا دار باشید یعنی اگر رنج و دردی را به فرزندان و خویشان خود روا دار نیستی به دیگران هم روا دار نباش. و یا اینکه در رهبری و بزرگی عدالت شرط است؟ من درین نوشته به چند واقعیت اشاره میکنم که تحلیل تحلیلگران و کارشناسان بخاطر نجات افغانستان در شرائط فعلی کاملا بیهوده است که گویا پاکستان چه میکند و امریکا باید چه بکند وایران و سعودی و قطر و روس را به قضیه شامل میسازند و یا اینکه ارکان مصیبت های افغانستان را از بیرون  مرزهای افغانستان حساب میکنند؟
رئیس جمهوری انتخابی و بدنه نظام ارثی: رئیس جمهور انتخاب شد، انتخابات را که شما دیدید؟ اما هفتاد فیصد ادارات کلیدی دولت بطوری ارثی به فرزندان رهبران احزاب و اقوام هدیه شده است. رهبرانِ که رنج و مصیبت افغانستان نتیجه و حاصل اختلاف و بی تدبیری  چندین دهه رهبری خونین شان بود. رهبرانِ که در ایمانداری ریاکار، درعدالت گستری فقیر، در مدیریت ضعیف و در همپذیری هیچ بودند. با جنگ و اختلاف  تعداد شان بزرگترین جنایت کاران را به اشغال و تجاوز افغانستان فراخواندند و حتی رئیس جمهورهای خودرا توسط بیگانه ها تیر باران کردند وعدۀ هم با این اختلاف و خود کامگی  آبروی اسلام و جهاد را به زمین زدند و افغاانستان را ویران ساختند. حالا  دولت افغانستان  طور ارثی به فرزندان همان رهبران سپرده شده. مگر این عدالت است؟ مگر میشود گناه این بی عدالتی  ها را بردوش پاکستان و ایران، امریکا و یا روس انداخت؟
 غربال امتحان: مگر دولت فرصت داده است تا فرزندان با استعداد این سر زمین با پسر ان نشئه و خماری رهبران گذشته و حال  یکجا امتحان بدهند و رقابت کنند؟ مانند صلاح الدین خان و ادیب فهیم پسر مرحوم مارشال فهیم  و یا پسر احمد ضیاء مسعود در شورای امنیت و پسران خلیلی و انوری و امثالهم در وزارت داخله، یا متین بیک پسر عبدالمطلب بیک و یا پسران و خویشان اکثر وکلای کشور که در پست های کلیدی دولت کار میکنند؟ حالا نوبت رسیده به حبیب الرحمن حکمتیار و باتور دوستم. از رهبران حکومت مؤقت می پرسم شما که معاهده امضا میکنید که مردم از کشور فرار نکنند و به کشور بازگردند آیا توان تامین عدالت را هم دارید؟ و به مردم وعده کرده میتوانید که بچه های رهبران پولدار یکجا با فقرای بی واسطه به امتحان بنشینند؟ مردم از بی عدالتی فرار میکنند. مردم از ظلم و خود کامگی رهبران حکومت شان فرار میکنند و جنگ هم نتیجه همین بیعدالتی است. من هم میخواهم شمشیر تیزم بر فرق بیعدالتی و مجریان آن فرورود. این خارجی ها نیست که مصیبت آورده اند این بیعدالتی و ظلم و جهالت رهبران افغانستان است که هم جنگ و کشتار را شدت بخشیده وهم خارجی هارا مهمان و تما شاه چی ساخته اند. حالا اداره افغانستان بدست فرزندان نشئه و خماری است که بما جنگ و کشتار و ویرانی را به ارث گذاشتند و شما از فرزندان شان چه انتظاری دارید؟ تعقیب راه پدر یا؟
 
با عرض حرمت
عبدالملک اوشانی
المیره، هلند
24-10-2016

نظرات شما

نگينه خليلي غوري
اوشاني بزرگوار!واقعا به آنچه نوشته ايد موافق هستم متاسفانه روز به روز اين روند ادامه پيداميكند وتقريبا ميشه گفت عرف شده است،همانگونه كه ظلم كردن گناه است ظلم تحمل كردن گناه بزرگترازظلم كردن است،اين حالت ادامه خواهد داشت تا زمانيكه أصل شايسته سالاري مدنظرگرفته نشود و يا اينكه مردم مثل هميشه خاموش باشند وبه اجبار همه چيز را ديده و كور كورانه تحمل كنند. سپاس

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب