11-12-2016

جام غور

میلاد خجسته پیامبر بزرگوار اسلام مبارکباد
11-12-2016

جام غور

میلاد خجسته پیامبر بزرگوار اسلام مبارکباد


فرارسیدن روز مبارک و نورانی  سالروز میلاد خجسته و فرخندۀ منجی عالم بشریت، حضرت  محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم را برای مسلمانان جهان مبارک باد گفته آرزو مندم مسلمانان با یاد آوری نخستین پیام های عهد رسالت پیامبر بتوانند برادری، صمیمیت ودوستی را جایگزین دشمنی و خشونت نمایند. پیام میلاد النبی ص پیام قرآن است؛ قرآنیکه با اولین آیات سورۀ بقره  قرآن را مایه هدایت برای ایمانداران بخدا و محاسبه روز آخرت و نماز گزاران و صدقه دهندگان معرفی کرد. یعنی اسلام را ایمان بخدا و آخرت  و پیوندی با خدا؛ پیوندیکه از طریق برپایی نماز با خدا و ادای زکوة با بندگان او تا مین میشود.
این روز روزی ندای آزادی از زیر بار ظلم ابولهب ها وابوجهل هاست. روزی پیام دهی به برابری انسانها بدون تعصب و بدون فضیلت عرب بر عجم و سیاه بر سفید است. روز میلاد النبی ص روزی پیام  مبارزه علیه خشونت  بر زنان است که زنده بگور میشدند و قرآن با نامگذاری یک سوره بنام مریم ع پیام داد که زنان مانند مردان شایسته اند و زن مهبط روح الهی است. امید وارم مسلمانان بمناسبت میلاد النبی ص با وی تجدید عهد کنند و از جهل و خشونت بپرهیزند. میلاد پیامبر ص میلاد نور و معرفت و میلاد دوستی و محبت است.

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب