14-01-2017

پوهنمل حاجی محمد نوزادی

د ډیسمبر د لسمي نیټې په ویر
14-01-2017

پوهنمل حاجی محمد نوزادی

د ډیسمبر د لسمي نیټې په ویر

د نوی کال یو تت انځور مي ولید ،
ما چي زاړه کال ته ،
په موسکه ژبه ،
بس مخه ښه ویله .
       ما مي د زړه په غوږو ،
       د زاړه کال له خولې نه ،
       دا متل وارویدلو :
       چي « ها بوډا کفن کښ
       په دعا مه هیروه » .
ما هرکلي د نوي کال ته چي اورلوبه کول ،
هر یو بڅرکي د سترګک په ژبه ،
د زاړه کال نه پیغورونه راوړل .( یادوونه : د زاړه او نوي کال نه موخه ۲۰۱۶ او ۲۰۱۷ کال دي . اورلوبه ــ اتشبازي )

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب