11-02-2017

گل رحمان فراز

گوسفندی شدن نظام حکومت وحدت ملی!
11-02-2017

گل رحمان فراز

گوسفندی شدن نظام حکومت وحدت ملی!


گوسفندی شدن نظام حکومت وحدت ملی!


اصل تشکیل حکومت وحدت ملی کشور را هیچگاه نمی توان برگزاری انتخابات شفاف، فراگیر، سری و عادلانه شمرد چونکه پیامد انتخابات دور اول ریاست جمهوری کشور فقط طبقه نسبتاً پیشتاز و قدرتمند را بر شمرد و انتخابات دور دوم آن تنش زا و بدون نتیجه خاتمه پیدا کرد که نه خبر از برنده مطلق شنیده می شد و نه گزارش از نامزد بازنده چون اعضای کمیسیون انتخابات نتوانستند بی طرفی خویش را (که در ماموریت شان اصل پنداشته می شد) حفظ کنند.
نتیجه انتخابات دور دوم ریاست جمهور یک و نیم سال بعد از جورآمد هر دو طرف درج سایت کمیسیون مستقل انتخابات گردید و مطابق همان اظهاريه برنده و بازنده انتخابات اعلان شد. با آنهم ریکارد طولانی ترین انتخابات بی نتیجه جهان را از آن خود کرد و کنایتا برای آقای محمد یوسف نورستانی - رئیس کمیسیون انتخابات و محترم امرخیل - رئیس دارلانشاء آن ریاست القاب و عناوین چون گوسفندی ساختن نظام انتخابات، چاق نمودن رای...! داده شد.
حکومت وحدت ملی بر مبنی یک جورآمد ملی و کشیدن افغانستان از بحران که قرار بود بوقوع پیوندند شکل گرفت. این شکل گیری به صلاح و مصلحت بزرگان ملی و به فلاح آینده افغانستان انکشاف یافته تمام شد. برآیند اعلام نتیجه انتخابات دور دومی را تنش و نقطه جوش یک قوم بنام تاجک و یک گروه بنام مجاهد شکل می داد. آنها نمی خواستند قوم ازبک با نفوس کم اش جایگاه قوم پر جمعیت تاجک تبار را بگیرد و همانطور مجاهدین هیچگاه مایل تفویض قدرت به گروه تکنوکرات و افغانی های درس خوانده و تابع کشور های خارجی نبودند و نخواهند بود. 
بعد از تفاهم دو جانبه گروه تحول و تداوم و اصلاحات و همگرایی، مردم و ملت افغانستان خوشبین زندگی راحت، وضع مناسب، رشد اقتصادی، استقرار صلح و تأمین امنیت بودند. بخاطر بر آورده شدن نیاز های فوق، هم رئیس جمهور و هم رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی نوید های تازه بر زبان می آوردند، خود را مصمم و متعهد بر فراهم سازی خواست های فوق می دانستند که رضایت مردم را چند برابر بیشتر و دلپذیر تر ساخته بود.
بعد ها تضاد هر دو گروه بر سر تقسیمات قدرت آغاز شد. تعیینات بر اصل شایسته سالاری صورت نمی گرفت و سراسر بفکر سنجاق نمودن حامیان دوران انتخابات شان شدند. کش و گیر های دوران انتخاباتی شان موجب نا امن شدن وضع امنیتی، اشغال بعضی ولایات توسط مخالفین دولت، رها شدن و فرار دادن مجرمین محبوس چندین ولایت در محابس، قتل و کشتار گروهی افراد بی گناه و گروگان گیری های مزید برای تبادله محبوسین...! شد. 
نتیجه تضاد ها را فاصله گرفتن مردم و عدم رضایت مندی شان از حکومت وحدت ملی و بزرگان چون داکتر عبدالله عبدالله و محمد اشرف غنی شکل داد که کارکرد و شخصیت شان سراسر مورد تاخت و تاز مردم عوام قرار گرفت. سراسر انتقاد نمودند، توصیه نوشتند و پیشنهاد فرستادند تا به طرز عملکرد شان اصلاحات آورده شود ولی آنها در مقابل این همه انتقاد ها سالم/ نا سالم فقط سر تکان دادند و سکوت استراتژیک نمودند.
حالا نظام حاکمیت سران حکومت وحدت ملی گوسفند وار به پیش می رود. خیلی بخود سکوت اختیار نمودند و هیچ وقت به فکر مشکلات، چالش ها، نیازمندی ها و بی کاری های مردم شان نیستند. درد مردم بی دوا شده است و رنج شان را باید خود شان مداوا کند. دیگر نیازی به اندیشیدن عملکرد خوب و بد ع و غ نیست. خوب است که مردم از این انتخاب عبرت بگیرند و برای گزینش زعیم آینده شان خردمندانه عمل کنند.

با مهر 
گل رحمان فراز

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب