27-03-2017

محمد سرور انوری غوری

نقش و اهمیت منابع آب در سکتورصنعت:
27-03-2017

محمد سرور انوری غوری

نقش و اهمیت منابع آب در سکتورصنعت:


کشورهای که از نعمت رودخانه های جاری برخورداراند می توانند با ایجاد سد، صنعت تولید انرژی های مورد نیاز مردم خود را با قیمت مناسب تأمین کنند. تولید برق از نیروگاه های آبی به مراتب کم هزینه تر از سایر نیروگاه ها و از لحاظ زیست محیطی بسیار کم ضرر می باشد. نیروگاه های آبی بخاطر استفاده از منابع آبی، محیط زیست را آلوده نمی سازد و آب مورد استفاده در نیروگاه های آبی از چرخه اقتصاد خارج نمی شود بلکه برای استفاده در سایر روش های تولیدی ، کشاورزی، صنعتی وغیره به کار گرفته می شود این بزرگترین مزیت بحساب می آید. با توجه به نیاز روز افزون جوامع پیشرفته و در حال توسعه  به انرژی هیدرولیکی و استفاده روز مره از آن، تأمین انرژی برای کشورها هزینه ای بسیار بالا را دارد. انرژی هیدرولیکی از راه های مختلف قابل تأمین است؛ از طریق سوخت های فسیلی ( نفت، گاز، ذغال سنگ)، از طریق خورشید گرمایی، زمین گرمایی، انرژی های بادی، منابع آبی و  از طریق نیروگاه های هسته ای انرژی مورد نیاز تأمین می شود. یکی از فاکتور های اساسی، کم هزینه و بی خطر برای تأمین انرژی استفاده از منابع آبی است. 
آب های که در سفره های زیر زمینی قرار دارد می تواند یکی از منابع مفید در توسعه کشورها بحساب آید. با استفاده از تکنولوژی جدید و در اختیار گرفتن زمین ها و دشت های بایر و وسیع، می توان تولیدات کشور را در زمینه های محصولات مختلف کشاورزی، دایمی و صنعتی به توسعه رساند.
با توجه به مطالب که در بالا به آن اشاره شد، نقش و اهمیت آب در توسعه و شگوفای اقتصادی کشورها و جوامع، بارز وآشکار است که بدون استفاده بهینه از این منبع گران ، رشد و ترقی کشورها در حال توسعه مشکل به نظر می رسد. کشورهای که فقط وارد کننده کالاهای مصرفی باشند و نیاز به کالاهای ضروری و اساسی آن ها از خارج تأمین شود، هیچگاه به توسعه پایدار نخواهند رسید. بنابراین.
منابع آبی+ استفاده بهینه= توسعه پایدار
آب به صورت مستقیم در سکتور صنعت کمتر نقش دارد ولی بصورت عامل که مؤلد انرژی برقی و ماده ممد صنعت باشد، از اهمیت برخوردار است و عامل انکشاف صنعت و بالنتیجه اقتصاد میشود ، به عباره دیگردریاهای که در کشور جریان دارد با ساختن بند ها و تولید انرژی از آن استفاده بعمل می آید ، در ذیل روی بند های تولید برق در کشور معلومات ارائه میشود.

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب