27-03-2017

امان معاشر

جنرال قنسول جدید در ونکوور آغاز به کار نمود
27-03-2017

امان معاشر

جنرال قنسول جدید در ونکوور آغاز به کار نمود

 

 


جنرال قنسول جدید در ونکوور آغاز به کار نمود
 

شخصیت فرهنگ دوست آقای سلیم وحدت به صفت جنرال قونسل افغانستان در شهر ونکوور کانادا آغازبه کار نمود.
آقای وحدت فعال در عرصه ژورنالزم ،شخصیت فرهنگدوست و انسان با وقار است و با خرافات و فساد جدآ مخالف است و از پیش آمد موصوف معلوم میشد که با مهاجران با معاشرت بر خورد می نماید
اداره ی قنسولگری افغانستان در ونکوور کار های هموطنان مهاجر مقیم ایالت های البرتا، سستکتچوان،مناتوبا وایالت بریتیش کلمبیا را اجرا می کند. افغانهای بریتیش کلمبیابخصوص جامعه فرهنگی آن به اوشان همکار اند و موفقیت شان ارزوست.

امان معاشر

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب