24-04-2017

مسعود حداد

آواز دل
24-04-2017

مسعود حداد

آواز دل

دل درخیال زلف یار ، همچون قرارش بیقرار
دیده به
راهش انتظار، ای وای من ای وای یار

مهتاب دل
یک کار کن ،گاهی زدل دیدارکن
شب خفته
را بیدار کن ، تاباز گردد هوشیار

زلف سیاهت
یاد من، روی چوماهت یادمن
نیمی نگاهت
یاد من ، بر دیدنت هستم خمار

برجان تو
جانانه ام ، سرد است بی توخانه ام
بشنو زدل
افسانه ام ، ای نغمۀ سبز بهار

ای ناز
دل،همراز دل  ، بشنو زنی، آواز دل
خوانت بگوشت
ساز دل،پوشیده های
آشکار

مسعود حداد

19 اپریل 2017

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب