28-04-2017

عبدالکریم غریق

زینب دختر حضرت محمد مصطفی (ص)
28-04-2017

عبدالکریم غریق

زینب دختر حضرت محمد مصطفی (ص)


زینب دختر حضرت محمد مصطفی(ص) بن عبدالله بن عبدالمطلب هاشمی قرشی بوده، و مادرش ام المؤمنین خدیجه دختر خویلد بن أسد بن عبدالعزی بن قصی قرشی أسدی می باشد.
و زینب بزرگ ترین دختران پیامبر اسلام(ص) است.(4)
      ابو عمر یوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر قرطبی متوفی سال 463 هجری قمری در کتاب الاستعاب می نویسد: زینب(رض) دختر بزرگ رسول الله (ص) بوده است. محمد بن إسحاق السراج می گوید: از عبدالله بن محمد بن سلیمان هاشمی شنیدم، که می گفت: زینب در سال سی ام از عمر رسول الله(ص) متولد گردید، و در سال هشتم از هجرت نبوی(ص) وفات یافت. به قول ابو عمر معروف به ابن عبدالبر قرطبی و اکثر مؤرخین زینب بزرگترین اولاد پیامبر اسلام(ص) بوده است، و بعد از آن قاسم می باشد، اما بعضی از مؤرخین گفته اند، که اول قاسم زاده شده است. زینب(رض) همسر پسر خاله اش ابوالعاص(لقیط) بن ربیع عبدشمس بوده، که مادرش هاله دختر خویلد قرشی أسدی است، و از ایشان فرزندانی نیز متولد گردید، اول پسری بنام علی که در روز فتح مکه به همراه رسول اکرم(ص) بود، و قبل از آن که به سن بلوغ برسد وفات یافت، دوم دختری بنام امامه که او را حضرت علی مرتضی (رض) بعد از وفات فاطمة الزهراء به نکاح گرفت. زینب  در زمان حیات رسول الله(ص) در سال هشتم هجری وفات یافت، و علت فوت او این بود، که وقتی زینب از مکه به قصد مدینه بیرون آمد، هبار بن الاسود و مرد دیگری مرکبش را رم دادند، و شترش گریزان شد، و او از شتر افتاد، و بر صخره أی خورد، و خون ریزی کرد، و مریض شد، و این مریضی تا زمان وفاتش در سال هشتم هجری ادامه داشت، که بر اثر آن وفات یافت.(2)
    عزالدین ابن اثیر جزری متوفی سال 630 هجری قمری در کتاب اسدالغابه می نویسد: زینب(رض) بزرگترین دختران رسول الله(ص) بوده است، او در سی سالگی عمر پیامبر اسلام(ص) متولد گردید، و در زمان حیات آن حضرت(ص) در سال هشتم هجری وفات یافت، و مادرش ام المومنین خدیجه دختر خویلد بن اسد می باشد. در این که زینب(رض) بزرگترین دختران رسول الله(ص) بوده، تمام علماء اتفاق نظر دارند، و مخالفت با این نظر شاذ است، اما در مورد این که زینب بزرگترین فرزندان پیامبر اسلام(ص) بوده است یا قاسم، و کدام یکی از آن ها اول متولد گردیدند؟ اختلاف نظر وجود دارد، بعضی از علمای علم نسب می گویند: اولین فرزند رسول الله(ص) قاسم بوده است، و بعد از آن زینب(رض) می باشد. اما ابن کلبی می گوید: اول زینب  و بعد از وی قاسم متولد گردیده اند. زینب(رض) بعد از غزوه بدر هجرت کرد. زینب(رض) همسر ابی العاص لقیط بن ربیع(رض) بود، که از آن ها پسری بنام علی و دختری بنام امامه متولد گردیدند. که علی پسر زینب(رض) در روز فتح مکه بر پشت سر رسول الله (ص) بر مرکوب شان سوار بود، و هنوز به سن بلوغ نرسید که وفات یافت، و شرح حال امامه را ما قبلاً آورده ایم. ابوالعاص شوهر زینب هم مسلمان شد.(3)


 

ادامه مطلب در اینجا

 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب