27-05-2017

جام غور

رمضان بر همه شما مبارک باد
27-05-2017

جام غور

رمضان بر همه شما مبارک باد

 رمضان بر همه شما مبارک باد


بسم الله الرحمن الرحیم
فرا رسیدن خجسته ایام ماه مبارک رمضان ماه نزول قرآن ، ماه هدایت وسعادت را به همه مسلمانان جهان تبریک میگویم. امید واریم درین ماه مقدس ضمن عبادت ونیایش خداوند ج  با ادای روزه ، تلاوت وتعلیم قرآن،دادن صدقه وبر گزاری نماز ها واجرائی اعتکاف وسائر عبادات بر اصل  خود سازی واثر گزاری عنایت وتوجه بیشتر صورت گیرد.ودرین ماه رحمت هیچ خشونتی رخ ندهد وهیچ مصیبتی به انسانها نرسد آمین.

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب