04-06-2017

محمد اسحاق ثنا

ماتم کابل
04-06-2017

محمد اسحاق ثنا

ماتم کابلباز از کابل ما شور وفغان ميآید 
اشک از دیده ای هر پیر و جوان میآید

در و دیوار ز خون لاله حمرا شده 
خون اندر نظرت جوی روان میآید

هموطن موج شو این همه خاشاک بروب 
این چنین گر نشود امن چسان میآید

صبر تاچند از این فتنه گر قصر نشین
ظلم بر مردم از این مرد دونان میآید

انتحاری چقدر میکشد و خون ریزد 
این قدر در پی ماتم زدگان میآید 

کابلم قاتل منفور ترا می شنوم 
لعن ونفرین زهرسو به زبان میآيد

مزرعه کشور ما سبز نمی گردد چیست؟
هر بهاری نرسیدست و خزان میآید

سالها شد پی تخریب تو ای مامن من
دشمنانت ز هر گوشه دوان میآید

صوت سبزینه رحمت از آن سوی خدای
به لب کشته کابل ز منان میآید


محمد اسحاق ثنا
ونکوور کانادا 
شنبه ۳/۶/۲۰۱۷

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب