25-07-2017

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

که ز لطف پادشاهی ز نظر مران تو غور مارا
25-07-2017

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

که ز لطف پادشاهی ز نظر مران تو غور مارابه ملازمان سلطان که رساند این دعا را
که ز لطف پادشاهی ز نظر مران تو غور مارااز حکومت مرکزی ویژه از اشرف غنی و دیپلومات تاپ دنیا عبدالله، که هر دو تن را ما تا هنوز ساده مآبانه سران حکومت می‌دانیم، از ایشان گدا مآبانه تقاضا به عمل می‌آوریم تا لطف عنایت فرمایند و غور را که هنوز دیر نشده و اسرع وقت هم نیست از نظر نظامی، هوایی و زمینی، کمک عطا فرمایند، تا ما یک بار دیگر اسیر پنجه‌ی ظلم کوچی‌های بادغیس و هلمند نشویم.
با تعارفات فراوان مردم غور که بیشترین رای شان را نا فهمیده به صندوق‌های شما ریختند.


یا هو!!!
ح یعقوبیان فیروزکوهی

نظرات شما

Anwary
بزرگوار اقای یعقوبیان فیروز کوهی اسلام و علیکم و رحمت الله! خیلی مقبول و ادبی رهبران فعلی را کوبیده ائید ولی افسوس صد افسوس که چشم است که ببیند و نه گوش است که بشنود پس انسان همراه کور و کر چه کند. امید مردم ما در آینده ها هوشیارانه دهی به کسی مستحق است بریزند شما زنده باشید.

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب