10-08-2017

دکـتـر بصـیر کامجو

آیا قاتلان اصلی مردم ما پشتون ها هستند؟
10-08-2017

دکـتـر بصـیر کامجو

آیا قاتلان اصلی مردم ما پشتون ها هستند؟شهروندان گرامی  آیا گاهی به این فکر رسیده اید که قاتلان اصلی مردم ما درافغانستان که ها اند  ؟ که همه روزه ده ها وصد ها شهروندان بی گناه وبی وسیله کشورما را ، سفاکانه می کُشند ودار وندار شان را به خون وخاک می کشانند .
اگر اخبار روزانه یی رسانه های رژیم اشرف غنی احمدزی را منبع قراردهیم ، دیدگاه و گــــزارش سخن گویان ” مُرده شمار “ ریاست جمهوری ، وزارت داخله ، وزارت دفاع را مورد توجه قرار بدهــیم.ادامه مطلب در اینجا

 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب