21-08-2017

امان معاشر

افغانهای ایالت بریتش کلمبیا کانادا استقلال افغانستان را تجلیل نمودند
21-08-2017

امان معاشر

افغانهای ایالت بریتش کلمبیا کانادا استقلال افغانستان را تجلیل نمودند


 

افغانهای ایالت بریتش کلمبیا کانادا استقلال افغانستان را تجلیل نمودند

 

نودوهشتمین سالروز استرداد استقلال افغانستان روز بیستم اگیست به همیاری انجمن افغانها بی سی در پارک سوری تجلیل شد.

اقای راتب (رحیمی) رئیس انجمن افغانها گفت:

در ایالت بریتش کلمبیا در حدود 26هراز افغان زندگی دارند،همه ساله اعیاد مغان ،بخصوص روز استقلال وطن ما رابا راه‌ اندازی همایش‌ها، نمایش لباس، شعر خوانی، آوازخوانی و پایکوبی ،سخنرانی‌ها و سرگرمی‌ها جشن میگیرند

درین همایش هنرمندان خوش آواز داود (فقیری) و داکتر اختر (بلوچ) آهنگ‌های شاد خواندند که با کف زدنها مورد استقبال تماشاه چیان قرار گرفت.

درین همایش در حدود یک هزار افغان اشتراک نموده بودند .

جشن با سخنان داکتر اختر (بلوج) و ارزو های اتحاد و دوستی افغانها پایان یافت.

داکتر اختر(بلوچ )هنر مند محلی خوان است. 27 سال قبل در جشن عروسی من که در شهر تاشکند برگزار شده بود اواز خوانده بودند .

امان معاشر

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب