31-08-2017

جام غور

عید سعید قربان مبارک
31-08-2017

جام غور

عید سعید قربان مبارک


 

عید سعید قربان مبارک


خجسته ایام عرفه وعید قربان، عید شگوفایی ایمان و بالندگی، ایثار و فدا کاری را برای همه مسلمانان جهان و هم میهنان عزیز ما افغانستان مبارک باد می گوئیم.
امید واریم درین روز های پر برکت و میمنت، عید ایمان و امتحان، عید ایثار وفدا کاری و احسان، عید رحمت بیکران رحمان، عید پیروزی ابراهیمیان و شکست شیطان در کنار خانواده های تان شاد و خرم باشید.
برای آنا نیکه در فاصله دو عید عزیزان شانرا از دست داده اند آرزوی صبر واستقا مت نموده، لبخند و خوشی شان در دوام زندگی آرزوی ماست.
شاد وکامگار باشید
وبسایت جام غور

نظرات شما

Anwary
سلام به دست اندر کاران جام جانانه غور! پیام خیلی عالی و پر مفهوم شما عاری از مفاد مطالعه نیست من منحیث استفاده کننده همیشگی تان از نشرات و مطالبات و پیگری و نشر مطالب دوستان بینهایت خورسند هستم خداوند شما را در امان خود داشته باشد. عید گذشته تان مبارکباد. انوری کابل 14 سنبله 1396

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب