02-10-2017

جام غور

اول اکتوبر سالروز تاسیس وبسایت جام غور
02-10-2017

جام غور

اول اکتوبر سالروز تاسیس وبسایت جام غور


 

وبسایت جام غور 12 ساله شد


جام غور با پیشینه ای 12 سال فعالیت های فر هنگی، سیاسی، اجتماعی، تاریخی، فلسفی، دینی، ادبی و هنری بمثابۀ کانون معتبر علمی در خشیده است. سایت جام غور حاصل تلاش، تحقیق و پژوهش خستگی ناپذیر دانشمندان، سیاسیون، محققین دلسوز، هنرمندان خلاق و ادبا و شاعران با احساس سرزمین ماست که طی 12 سال پیهم بخاطر غنامندی سایت و پاسخگوئی به نیاز های فر هنگی، سیاسی، دینی، تاریخی، فلسفی و هنری جامعه قلم فرسائی کردند که از برکت عزم راسخ و اراده  پربار شان امروز سایت  به منبع و مأخذ معلوماتی معتبر و گنجینه ارزش های فرهنگی تبدیل گردیده است. مدیر مسئول وبسایت جام غور این افتخار را مربوط به همه  نویسندگان و ادیبان فرزانه میهن دانسته تلاش می ورزند تا با جمع بندی مقالات ارزشمند نویسندگان چیز فهم و با دانش جام غور را به مرکز مطالب ارزشمند و اکادمیک تبدیل نموده و سرچشمه مطمئن و مؤثق برای دانش پژو هان جوان باشد.

با احترام 
مدیر مسئول وبسایت جام غور 

نظرات شما

Anwary
سلام گرم به خدمت دست اندر کاران فرزانه جام جانانه غور تقدیم میدارم. بنده که استفاده کننده همیشه گی جام مقبول غور هستم از صمیم قلب دوازدهمین سالگرد جام وزین غور را از ته دل به شما و دست اندر کاران تان تقدیم میدارم و از زحمات خوب همه تان جهان سپاس صحت برای تان از خداوند منان میخواهم . انوری کابل دهم میزان سال 1396

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب