29-11-2017

عنایت الله علم

نقاشی های جدید از عنایت الله علم
29-11-2017

عنایت الله علم

نقاشی های جدید از عنایت الله علمعنایت الله علم فرزند الحاج محمد قاسیم علم، متولد در قریه عاشقان ولسوالی تیوره ولایت غور می باشد. عنایت الله علم از ایام طفولیت و نوجوانی علاقه اش را با کشیدن نقاشی ها و خطاطی ها به این رشته نشان داد و نقاشی هایش در ایام نوجوانی مورد توجه خاص علاقه مندانی هنر نقاشی قرار گرفت. علاقه عنایت الله علم به هنر نقاشی او را واداشت تا بعد از ختم دوره مکتب، در امتحانات کانکور رشته هنر های زیبا را تیک بزند و با کامیابی در  درین رشته در کانکور سراسری، تحصیلات خود را تا مقطع لیسانس در دانشکده ای هنر های زیبای دانشگاه کابل به سرانجام رساند.
در ذیل میتوانید تعداد از آثار نقاشی او را ببینید.


نقاشی های جدید از عنایت الله علم

نقاشی های جدید از عنایت الله علم

نقاشی های جدید از عنایت الله علم

نقاشی های جدید از عنایت الله علم

نقاشی های جدید از عنایت الله علم

نقاشی های جدید از عنایت الله علم

نقاشی های جدید از عنایت الله علم

نقاشی های جدید از عنایت الله علم

نقاشی های جدید از عنایت الله علم

نقاشی های جدید از عنایت الله علم

نقاشی های جدید از عنایت الله علم

نقاشی های جدید از عنایت الله علم

نقاشی های جدید از عنایت الله علم

نقاشی های جدید از عنایت الله علم

نقاشی های جدید از عنایت الله علم

نظرات شما

شهلا لطیفی
چقدر عالی اند. برای تان موفقیت آرزومندم.
شهلا لطیفی
چقدر عالی اند. برای تان موفقیت آرزومندم. و آیا نقاشی ها با رنگ روغن اند یا آبرنگ؟
عام
خیلی زیبا وعالی خصوصا عاشقان
عام
خیلی زیبا وعالی خصوصا عاشقان
عام
خیلی زیبا وعالی خصوصا عاشقان
عام
خیلی زیبا وعالی خصوصا عاشقان

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب