21-02-2018

امان معاشر

گلبدین در سمنگان مجال فعالت یافت
21-02-2018

امان معاشر

گلبدین در سمنگان مجال فعالت یافتگلبدین در سمنگان مجال فعالت یافت


سمنگان از امن ترین ولایات افغانستان است.مردم پاکدل بی‌غرض در آن ولایت زندگی دارند در سمنگان اثر کمتر از عمرانی به تناسب ولایات همجوار دیده می‌شود علت گماشتن والی های تنبل و کمدان و نداشتن وکیلان تاثر گذار است.
مردم سمنگان به گفته مردم آنجا (یک لقمه نان راحت جان) در پی پلو چلو نبوده راحت و اسودگی خود را پادشاهی می پندارند با قناعت درکمبغلی با همه اقوام زندگی ساده دارند
در سمنگان مقال است که میگوید دو قوچ جنگید و پای میش شکست.
سمنگان در همسایگی مزار قرار دارد که عطا محمد نور انرادیوار مستحکم در برابر ارگ نشینان میدانست و حکومت مرکزی سمنگان را دروازه هجومی به مراز انتخاب کرد .
ستاره بخت دهقان کار ابراهیمی به گفته خودش بی‌خبر مصروف دهقانی بود درخشید و برایش تلفون آمد که تو والی سمنگان شدی 
آقای ابرهیمی یک از مهره‌های ذخیره وی حزب اسلامی است و در سمنگان حزب اسلامی سالها قبل آخرین نفس هایش را کشیده بود .
خبر سبکدوشی آقای (خدام )والی سابق به گوشهای جمعت زنگ خطر شنواند و اعضای جمعت صدا های بلند کردند که گویا پست ولایت از سهمیه جمعت است و در عزل و تقرر آن تنها با رضایت حزب جمعت ممکن است و آقای ضیا الدین (ضیا) معاون مقام ولایت سمنگان در سخنان خود مخاطب به ارگ گفت:خدام الی هدایت رهبری حزب جمعت به کار خود ادامه خواهند داد .
ارگ بخاطر رسیدن به مقصد خود آقای حکمت الله ت(وریالی) فرزند ارشد اشرف خان یکی از مجاهدین مشهور را که فرد تاثر گذار در بین اوزبیک های سمنگان است به مرکز خواسته با پر کردن جیبهای آن از بادام پوچ ورقه مقرری صفت الله فرزند احمد خان سمنگانی را به صفت معاون والی سمنگان داد که از طرف هواداران صفت الله و در مجموع اوزبیکها سمنگان مورد استقبال قرار گرفت با نویشتن پیام‌های تبریکی بر همدیگر از طریق انترنیت بالای آتش آقای ضیا که در حمایت از والی برکنار شده قرار داشت چوکی خود را از دست میدهد آب ریخت. 
.اقای ضیا بخاطر ابقای خود به لم زدن آقای ابراهیمی نماینده ی حزب اسلام راضی شد و آقای ابراهیمی بالای چوکی ولایت نشست. 
درین بازی آقای صفت الله مکتوب مقرری که از طرف اشرف غنی برای فریب آن امضا شده و نیرنگ و دسیسه بیش نبوده با نا راحتی در زمان علان ابقای دو باره آقای ضیا پاره کردنی شده گفت (:من نیاز پست معاونیت ندارم و نمی‌گذارم که آقای ضیا هم درین پست کار کند.)
این سر آغاز بازی‌های خطر ناک و در تقابل قرار دادن دو قوم با هم برادر اوزبیک و تاجک سمنگان بود که از طرف ارگ نشینان ساخته و بافته شده است. 
آقای ابرهیمی مجبور است پلانهای از طرف گلبدین به یاری اشرف غنی که در تظاد قرار دادن اوزبیکها و تاجکهاست عملی نماید که ثمرهایش قد کشیدن حزب اسلامی و ریشه دواندن آن در ولایت سمنگان میشود .
چند سخن برای آقای ضیالدین ضیا : ابقای خود را پیروزی بر آقای صفت الله ندانید.
همانگونه که آقای صفت الله را چون چوب سوخت در گرمی دلهای سرد شان استفاده بردند ، شما نیز در هدف شوم پلان بافان ارگ قرار میگیرید پس عاقلانه و با مشوره با بزرگان و دانشمندان و اربابان اداره محل قدم گذارید به هیچ وجه رنجش اقای صفت الله که شخصیت محبوب در ولایت است نشوید که دلهای هزاران می رنجد.
آقای صفت الله 
:قسمیکه من در آغاز ماجرا نویشته بودم
.شما شخصت گرامی و فخر سمنگان و نشانه ابر مرد تاریخ ساز افغانستان استید نگذارید ارگ این دشمن تاریخ و فرهنگ ما دست شما را به خشونت الوده کند.شما محبوب همه قوم استید. 
به خیر و رفا سمنگان همیشه در روشنی بزرگان قوم که بر فقر و رنج مردم آنجا دل می‌سوزاند قرار گرفته به مشوره های آن‌ها گوش دهید تا اتحاد و اتفاق مردم شریف سمنگان حفظ شود.

نوت:نقش وکیلان سمنگان در رخداد اخیر سمنگان که خبرساز جهان شد هیچ است پس هموطنان عزیز در انتخاب وکیلان اینده تان که سرنوشت شما را انها رقم می زند دقیق باشید.
امان معاشر

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب