04-03-2018

دکتور محمد انور غوری

به استقبال شعری از استاد فضل الحق فضل: "مسلمان بدتر از کافر ندیدم"
04-03-2018

دکتور محمد انور غوری

به استقبال شعری از استاد فضل الحق فضل: "مسلمان بدتر از کافر ندیدم"
11 حوت 1396
 
کی دیده؟؟

«مسلمـان بدتر از کافر» کی دیده ؟
بـلای جـــان آدم خـــر کــی دیـده ؟
***
به شهـر و روستای کشورخــویش
 به چشم شور خود محشر کی دیده
***
دلــی آئیـنـه ی تابان مــیهــــن
میان خاک و خاکستر کی دیده
***
کــلاه داران دریانـوش هـمـراز
گـریبانگـیر همدیگــر کـی دیده
***
خبیث و خاین وخونریز و خودسر
هـمه همراه شورو شر کی دیده
***
نفاق و کینـه و خشم و تعــصـب
ز روز تا روز را بدتر کی دیده
***
هـجــوم نحـس ارواح خـبـیـثه
درون کـالـبد ابتــر کــی دیده
***
ردی پاهای شادی باز مـفـسـد
دمــی دربار جـلـنـدر کـی دیده
***
به پیشانی هرکس نام یک کس
خیال شـوم افسونگـر کی دیده
***
هزاران مرد سرگردان این خاک
پُلــی دریـای از پـودر کـی دیده
***
وطن درگیر طوفانهای غـوغا
چنین کشتی بی لنگر کـی دیده
***
میان گـله ای کفـتـار و کرگس
تنی پاکیزه ای کشور کی دیده

 
انور غوری

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب