15-03-2018

امان معاشر

یاد بود از بیست و سومین سالروز شهادت عبدالعلی (مزاری) در کانادا
15-03-2018

امان معاشر

یاد بود از بیست و سومین سالروز شهادت عبدالعلی (مزاری) در کانادادر پیوند با بیست و سومین سال شهادت عبدالعلی مزاری ، همایشی از وی با گردانندگی آقای جواد ( رضایی ) در شهر ونکوور کانادا برگذار شد .
درین مراسم که روز یازدهم مارچ در رویال بانکویت حال برنابی برگزار شده بود، عده کثیری از افغانهای مقیم ایالت بریتیش کلمبیا و سر قونسول افغانستان در شهر ونکوور حضور داشتند.
در آغاز محترم بخش( فاضلی) در رابطه به ایجاد نظام مردم سالاری و دموکراتیک از نظر عبدالعلی مزاری صحبت مبسوطی نموده کار نامه‌های وی را که ضامن تأمین عدالت اجتماعی مشارکت متوازن سیاسی است با آوردن مثالها بیان داشت و مورد توجه حاضرین قرار گرفت.
متعاقبآ آقای سالم (وحدت) جنرال قونسل افغانستان در شهر ونکوور ضمن تسلیت به مناسبت بیست و سومین شهادت عبدالعلی مزاری به نزدیکی ی اقوام در کنارهم تاکید کرده ارتباط دوستی میان آن‌ها چیز ضروری د انسته در ادامه سخنانش گفت: 
شهید مزاری یک تابو شکن بود او برای ملت افغانستان روحیه مقاومت داد و مسیر زنده‌گی مردمش را از ستم‌پذیری نجات داد و حق مشارکت و جای‌گاه ملت خود را در معادلات قدرتِ کشور تثبیت نمود .
گروهی حوانان سرود به سرپرستی مختار نوری شعر و ترانه هایشانرا را در وصف شهید با درایت خواندند و حاضرین با علاقمندی انرا استقبال کردند.
سپس آقای حکیم ناظم مسوول انجمن افغان کاندین سوسایتی بریتیش کلمبیا در رابطه به نقش موثر استاد مزاری سخن گفته برای رهروان آن ابراز تسلیت نمود.
هکذا محترمان:علی تقی در رابطه به ( خودباوری های وحدت ملی) از دیدگاه بابه مزاری ابوزر احمدی در رابطه به ( وحدت ملی از مفهم تا عمل) از دیدگاه مزاری صحبت‌های تحلیلی و تحقیقی ارزنده و آموزنده نمودند.
خانم اتکه شاعره جوان و آقای بشیر رحیمی شاعر معاصر کشور به آواز زیبا خودش شان سروده های شانرا را در رابطه به خوانش گرفتند.
در ختم این مراسم آقای کریمی درین ارتباط به عدالت از دیدگاه مزاری مطالب مبسوطی بیان داشتند .
این مراسم آموزشی شکل کفنرانس علمی را داشت که در آن ابعاد مختلف کار و مبارزه عبدالعلی مزاری به بحث گرفته شد .
جوانان در محفل قسم همیش در سر و سامان دادن سالون و استقبال از مهمانان نقش برازنده گرفتند .
امان معاشر


 

یاد بود از بیست و سومین سالروز شهادت عبدالعلی (مزاری) در کانادا

یاد بود از بیست و سومین سالروز شهادت عبدالعلی (مزاری) در کانادا

یاد بود از بیست و سومین سالروز شهادت عبدالعلی (مزاری) در کانادا

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب