15-03-2018

امان معاشر

برگزاری روز جهانی زن در ونکوور کانادا
15-03-2018

امان معاشر

برگزاری روز جهانی زن در ونکوور کانادا

 از روز همبستگی بین‌المللی زنان دهم ماه مارچ در مترو تاون شهر برنابی ونکوور کانادا به اشتراک سرقونسل افغانستان در ونکوور و عده ی کثیری شخصیتهای افغاننستانی و ایرانی مقیم ونکوور به همیاری انجمن‌ها و اداره ی قونسلی برگذار شد..
درین مراسم آقای سالم (وحدت) سرقونسل افغانستان در ونکوور در رابطه به گرامیداشت روز جهانی زن به پاس مبارزات و مقاومت پیگیرانه زنان سراسر جهان سخن گفتند.
درین مراسم سخنرانان از زنان مبارز تاریخ ساز که برای اولین بار سنگ بنای این روز را گذاشتند به نیکویی یاد اوری گردند .
محفل با اهدای تقدیر نامه‌ها که از طرف قونسولگری افغانستان در ونکوور تهیه شده بود به زنان فعال افغانهای بریتش کلمبیا و اجرای کنسرت توسط هنرمند خوش آواز ستار صابری با رقص و پایکوبی پایان یافت...
نوت:مجریان برنامه کوشیدند مهمانان برنامه با خواندن اشعار زیبا در وصف زن خوش و سرگرم دارند ،ما باز گو کننده ی در هم شکستن میله های اسارت طبقاتی که طی سالیان زنان کشور های اسلامی به دوزخ سوزان بسر می‌برد و اسانتری قربانیان مرد سالاری اند نبود.
جای آنکه شعار های داخل محفل وضعیت اسفناک زنان را نعکاس دهد فلایر های تجارتی جابجا شده بود .


برگزاری روز جهانی زن در ونکوور کانادا

برگزاری روز جهانی زن در ونکوور کانادا

 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب