28-05-2018

محمد اسحاق ثنا

چشم پر اشک
28-05-2018

محمد اسحاق ثنا

چشم پر اشکسرا‌ پای وجودم ‌بستر درد 
نمی ‌دانم‌ به این ‌دردم‌ چه ها‌ کرد

به‌ هر سو بنگری چشمی پر از اشک 
نه زن را‌خنده بر لب یا هم از مرد 

به نیم تن کشد آتش زبانه
که نیم دیگرم یخ‌ بسته و‌ سرد 

جوانی نخل سبز بود و اما 
که برگ سبز‌ آورد آخرش زرد 

ز کوی یار‌ هر گاهی گزشتی 
بگوی حال من ای‌باد شبگرد 

بگو یارت احوالت ندارد 
کسی پیدا نشد پیغامت آرد 

ز بیگانه ننالم باید از‌ خود 
به دوستی میهن زیبا تباه کرد 

ثنا دارد دعا دایم شب‌ و روز 
به‌ زودی صلح در کشور تو برگرد.


محمد اسحاق ثنا 
ونکوور کانادا 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب