مجلات و کتب

غلام رسول مبین

11-06-2018
ثنا از جورِ زمان شده بیمارثنا از جورِ زمان شده بیمار
ثنا از روی خوبان شده بیمار

چنین سیرِ نزولی دارد انسان
ثنا از پی یزدان شده بیمار

شفا و درد و غم ها باشد از حق
ثنا از قُربِ یاران شده بیمار

ز بغلان تا به تخار گشته دیجور
چرا؟ چون! مردِ فرخار شده بیمار

ز من و فضلِ نامی با وی سلامی
ثنا، بر رغم رقیبان شده بیمار
 

باحرمت
غلام رسول مبین
غور، چغچران
21 جوزا 1397

یادداشت: این سروده به ادامه مرثیه یی جانانه و شاعرانه یی جناب استاد فضل الحق فضل سروده شده است. امیدوارم که اهل قلم و شعر و شاعری به کمبودی های آن خرده نگیرند و برای شفایابی و صحتمندی هموطنانِ خویش دست به دعا باشند تا باشد که خداوندِ متعال درین ماه مبارک رمضان، دوای دردِ همه را روا دارد.

نوشتن دیدگاه