12-06-2018

محمد اسحاق ثنا

حرف بی عمل
12-06-2018

محمد اسحاق ثنا

حرف بی عمل

 به حرف بی‌ عمل‌ هرگز مرا باور نمی‌ آید
که‌ آرامی از این‌ گفتار در کشور نمی آید.

مگر از‌ روز اول قسمت ما این چنین بوده
دلش‌ سوزد به حال ملتش رهبر‌ نمی آید 

مگر کوچیده مهر و الفت از قاموس انسانی
به پرسانت کسی‌ از‌ خود به‌ پشت در‌ نمی آید.

امید روز بهتر از (غنی) بردن‌ خطا باشد 
به جز فرمان کشت و خون از این‌ نوکر نمی آید

فغان طفل بی مادر ز اشک باشد دو چشمش تر 
چرا رحم مسلمانید به‌ این مضطر نمی‌ آید

ز قتل و انفجار و انتحار و خانه ویرانی 
به کشور ز این همه بد تر دگر بد تر نمی آید

به خدمت کوش تا نام نیکو ماند ز تو جاوید 
که عمر رفته از دستت دیگر از‌ سر نمی آید

ز کار خصم میهن نیست جز کشتن و یا تخریب 
(ثنا) زین جانیان دیگر بغیر از‌ شر نمی آید
 

محمد اسحاق ثنا 
ونکوور کانادا 
۱۱/۰۶/۲۰۱۸

سروده فوق به اقتفای سروده ای زیبای دوست گرامی شاعر پر آوازه محترم استاد فضل الحق فضل به‌ نظم آورده شد. کمی و کاستی آن از علت مریضی ام میباشد قبلاََ معذرت میخواهم .

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب