16-06-2018

محمد اسحاق ثنا

عید
16-06-2018

محمد اسحاق ثنا

عیدعید است‌بیا تا لب خندان تو بوسم 
زلفان سیه همچو شبستان تو بوسم‌

بوسیدن هر گوشه ای روی تو ضروریست
گر عید شود خال زنخدان تو بوسم

در‌خاک سیه دست زنی گل بفشانی‌
مادر‌تو بیا دست گل افشان تو بوسم

در عید روم سوی مزار شهدایت 
میهن من آن خاک شهیدان تو بوسم

یک عده بخواهند (غنی) دور ز قدرت
پیشانی این عده عزیزان تو بوسم

یک روز ثنا میهن من سوی تو آیم

من آه کشان روی یتیمان تو بوسم


محمد اسحاق ثنا 
ونکوور کانادا 
۱۴/۰۶/۲۰۱۸

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب