31-07-2018

محمد اسحاق ثنا

یاد رفته گان
31-07-2018

محمد اسحاق ثنا

یاد رفته گان

 
تا به دست نآید مرادم پا فشاری میکنم
نزد دونان کی روم یا عذر زاری میکنم 
 
از دو چشمم اشک میرزم به یاد رفته گان
خانه دل را از این من آبیاری میکنم 
 
شعر نا موزون من خوانی کمی کن حوصله 
بار دیگر گر بخوانی دست کاری میکنم 
 
یک سر دارم فدای راه میهن خوش تر است
خون من گر لازم افتد نیز جاریززز میکنم 
 
تخم رهبر کم شود مردم زغم گردد رها 
با دعا از صدق دل شب زنده داری میکنم 
 
من ثنا با مردم آزاده همراه میشوم 
تا به تن یک قطره خون جاریست یاری میکنم 

 
محمد اسحاق ثنا 
ونکوور کانادا 
۳۰/۰۷/۲۰۱۸

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب