09-08-2018

محمد اسحاق ثنا

ماجرا
09-08-2018

محمد اسحاق ثنا

ماجرابی که در زندگی ریا نکنیم 
بهر همنوع خود جفا نکنیم 

تا شود صلح‌ در وطن دایم‌
دست بالا چرا دعا نکنیم 

همه گی با همیم و یک ملت 
اجنبی گفته کس صدا نکنیم

به همه کار ما خدا داناست
رو چرا سوی کبریا نکینم‌

از ره ی دشمنی و جنگ‌ و ستیز
مردمی بی دفاع تباه نکنیم 

نکشد کار ما به رسوایی 
چون (غنی) خلق ماجرا نکنیم 

هر کی خاین بود ثنا ز چه رو
خاینین از چی‌ بر ملا‌ نکند محمد اسحاق‌ ثنا 
ونکوور کانادا 
8/8/2018

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب