08-10-2018

دکتور سید احمد جهش

تسلیت نامه
08-10-2018

دکتور سید احمد جهش

تسلیت نامه

جناب مولانا عبدالکبیر


ستاره ای ازآسمان شعر و ادب به ابدیت پیوست
 
با تاسف و تألم اطلاع گرفته ایم که جناب مولانا عبدالکبیر" فرخاری" یکی از مبارزان راه آزادی و خوشبختی مردم ستمدیده افغانستان که خصوصن با اشعار و دلنوشته های حماسی و میهنی خویش چراغ مبارزه را روشن و سنگر مقاومت را به ضد استعمار و امپریالیزم گرم نگهمیداشت؛ جاودانه شد- این مرد بزرگ در راهی که برگزیده بود خیلی قربانی داد و از جمله قریب تمامی فامیل پیش چشمانش در آتش سوختند و تلف گردیدند.
 روح بزرگش شاد و یادش گرامی و ابدی باد.
با عرض تسلیت واظهارهمدردی به بازماندگان مرحومی وهمه رفقا و همسنگران!
 
از جانب: دکتر سید احمد جهش، دوستان، یاران و رفقای آن روانشاد از شهر وینکوور- کانادا 
 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب