08-01-2019

نر گس سروری

روشنی نهان
08-01-2019

نر گس سروری

روشنی نهان


قله ها آفتاب می گویند
چشمه ها آب؛ آب می گویند

من و تو در سراغ همدیگر
همدیگر را چه ناب می گویند

آسمان خسته زه مروارید است
تن من همچوساقه بید است

غزل شاد عاشقانه من
پس از این جمله یی نامید است

ای زن ای صید تیر مغبچه گان
ای زن ای پیکر طلسم جوان

ای زن ای مادر ای فرشته چرا ؟
انتظار داری روشنی نهان

کس ترا در سفر نمی گیرد
کس ترا بی ثمر نمی گیرد

کس ترا گرچه باز ماه شوی
باخبر باش چون که می دانم

آسمان باهمین بزرگیش
تا سحر؛ تا سحر نمی گیرد


نرگس (سروری)
1/9/1392

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب