04-04-2019

نصرت بامیانی

بیا
04-04-2019

نصرت بامیانی

بیا


شقائق بیا همزبانی کنیم
زه دل داده گی شادمانی کنیم

به بال پرستو نمايیم سیر
دلی را بیا آسمانی کنیم

دلی را که از داغ هجران سوخت
بیا مرهم و پاسبانی کنیم

ورق تا ورق شعر حافظ شویم
دو سه روز یاد از جوانی کنیم

به فال و غزل گر نشد زنده گی
به سودای خود زنده گانی کنیم

هوا را، فضا را، در آغوش خویش
کتابی شویم بازخوانی کنیم

بیا چون سحابی و صحرای دل
ببارم که تا مهربانی کنیم

ببارم که از من بروید غزل
غزل را بیا تا جهانی کنیم

بجز این صدای که ماند یادگار
بگو در جهان تا نشانی کنیم ! 


نصرت بامیانی

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب