15-04-2019

دکـتـر بصـیر کامجو

حاکمیت سیاسی شوونیسم قبیله افغان مولد جنگ و جنایت
15-04-2019

دکـتـر بصـیر کامجو

حاکمیت سیاسی شوونیسم قبیله افغان مولد جنگ و جنایت

 
حاکمیت سیاسی شوونیسم قبیله افغان مولد جنگ و  جنایت


 پیشگفتار
افغانستان کشوری است که در جغرافیایی سیاسی آن گروهای اقلیت قومی مانند : تاجیکان ، ازبکها ، هزاره ها وپشتونها ...، پهلوی همدیگرزندگی می نمایند. براساس احصائیه گیری ثبت احوال ونفوس سال 1979 میلادی جمهوری دموکراتیک افغانستان که درکتاب :  
" مناسبات شوروی با افغانستان از همکاری تا اشغال نظامی " 1947 تا 1984 میلادی ، نویسنده : پییر میژ (PIERRE METGE)  ، Paris 1986 ، CIRPES   ثبت است چنین آمده : 
تاجیکها 38  %
پشتونها 38  %
هزاره ها 14  %
ازبکها وترکمنها 7%
متفرقه 3  %  ... است.مکمل کتاب را اینجا بخوانید

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب