14-05-2019

محمد اسحاق ثنا

مادرم
14-05-2019

محمد اسحاق ثنا

مادرم

 

مادرم


تابد فروغ ماه ز سیمای مادرم 
روشن ز مهر اوست ضمیر مکدرم

غیر تو کی به مهر کسی باورم‌ شود 
زیرا تو مهربان ترین‌ عشق‌ و باورم 

تو مریم زمانه ای و پاک عصمتی
در زندگی یگانه تو استاد و رهبرم 

یک لحظه غم به بستر اندوه کشد ترا
خواهم تمام خاک جهان باد بر سرم 

هردم به گوش من برسد صوت ناز تو 
سازد چنان خمار ز صد جام‌ و ساغرم

پرورده ای عزیز مرا با هزار غم 
یا رب ترا مباد غم بیش و کمترم 

از لطف‌ تو ثنا شده از شام جهل دور
ای رهنمای خوب من و یار و یاورم


محمد اسحاق ثنا 
ونکوور کانادا 
۱۴/۰۵/۲۰۱۹

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب