06-07-2019

آخندزاده حق نواز

وکلاء، بزرگان وملت غور
06-07-2019

آخندزاده حق نواز

وکلاء، بزرگان وملت غور


وکلاء، بزرگان وملت غور

کوه ،دشت ،بیابان ،ومردم غور گریه دارند
شهداء ومردم مبارز تان از شما آزرده وخسته هستند وشکایت دارند  وفریاد نجات سرزمین را صدا می زنند .
میدانم ترس ووحشت وجودتان را فراگرفته وسقوط مناطق مختلف غور مورال وشجاعت تان را ضعیف ساخته  واز پریشانی واراده ضعیف تان دشمن فرعون زمان گشته است
فقط ترس تان از الله ج باشد وترس غیر از الله شرک است 
خداوندج می فرماید 
فَلَا تَخَافُوهُمۡ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ
از آنان مترسید و از من بترسید اگر مؤمنان (راستین) هستید.‏
آل عمران ۱۷۵
 وخوب درک کرده دشمن که اقوام که شکست خورده انتظار دارند که همه همرنگ وهم شکل آنها شود  چنانچه که دشمن را اقوام مختلف بخاطر ضعیف کردن اقوام دیگر که با آنها مخالف بودند همیشه حمایه  کردند که علت اساسی قوت دشمن همین است 
بیاید بزرگان وملت غور دست به دست هم داده  فروتنی وسازش را با دشمن کنار گذاشته ویک روز زنده گی باعزت را با هزار روز زنده گی که در اسارت ودرسایه حاکمیت جهالت باشد کنارگذاشته ومهر سکوت از لب های تان بردارید وحد اقل در رسانها فریاد نجات مردم وسرزمین تان را بدهید که روز شود که جنازه تان را در زاد گاه تان برای دفن اجازه دهند وگرنه جنازه تان هم به زادگاه جای نخواهد داشت و صدا حمایت شما قوت بیشتر برای نیروهای امنیتی تان که همانا فرزندان صدیق وفداکار تان میباشد میشود

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب