02-08-2019

محمد اسحاق ثنا

جنس فریب
02-08-2019

محمد اسحاق ثنا

جنس فریب

 

ما در دیار غربت نام و نشان نداریم 
یک آشنای دیرین اندر جهان نداریم 

مایم چون پرستو دایم در حسرت کوچ
هر سال هر‌کجایم زان آشیان نداریم

در کهکشان به شب ها دیدن مرا چی حاصل 
افسوس یک ستاره در آسمان نداریم 

اظهار درد دلها نا گفته مانده عمریست  
حرفی به لب نیاریم گویا زبان نداریم 

جنس فریب و تزویر باشد پسند بازار 
این جنس‌اگر پسند است ما در دکان نداریم 

نخل امید ما را باد حوادس افگند  
بیمی دیگر ز طوفان یا از خزان نداریم 


محمد اسحاق ثنا
ونکوور کانادا
۲/۸/۲۰۱۹

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب