08-08-2019

خواجه نعیم قادری

پیام تبریکی عید سعید قربان
08-08-2019

خواجه نعیم قادری

پیام تبریکی عید سعید قربان


پیام تبریکی عید سعید قربان


به نام خداوند مهربان

حلول «عیـــد قـربــــان» در زمین است
نـزول فـیـــض رب العالــمـــــین است
 

هم میهنان عزیز و گرامی !
عید قربان روز رها شدن از تعلقات دنیوی و رهایى از هر آن چه غیر خدایى است.  من هم با اغتنام فرصت این عید سعید قربان را که، عید ایمان و امتحان، عید ایثار و احسان، عید قربت و قربان، عید خلیل رحمان و عید شکست شیطان است، بنابراین این عید سعید قربان را برای شما  از صمیم قلب تبریک و شاد باش می گویم. 
امیدوارم همه ما هر آن چه در وجود ما غیر خدایی است، قربانی نموده تا سبکبال گردیم و ایام عید بدون حادثه و تهدیدات امنیتی به خیر و خوبی و خوشی بگذرد و رهآورد آن صلح وثبات، پایان جنگ و شکست نمرودیان، فرعونیان، قارونیان و شیاطین انسان نمای عصر ما باشد که تهدید جدی برای زندگی، آینده و کشور ما می باشند. ان شاءالله


خواجه محمد نعیم قادری
مسئول بنیاد اجتماعی و مدنی لوگر

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب