13-08-2019

نظیر ظفر

اینجا عید نیست
13-08-2019

نظیر ظفر

اینجا عید نیست


تا که کشتار است اینجا عید نیست
تا که اشرار است اینجا عید نیست

عیــــــــــد باشد شاد مانی بی ملال
غصه بسیار است اینجا عید نیست

ضـــجه های هر مصیبت دار شهر
از دل زار اســـت اینجا عید نیست

صـــــلح و آشتـــــی با گروه قا تلان
شــرم رخسار است اینجا عید نیست

عـــــــــــید باشد در فضای امن جان

جنگ وپیکار است اینجا عید نیست

ورجینیا – امریکا 19/7/7
نوشته نذیر ظفر

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب