18-08-2019

رفعت حسینی

سایه بان
18-08-2019

رفعت حسینی

سایه بان

 


سرزمینم!

نه اینکه گم شده ام

یاکه سرگردان وحیرانم.

 

تمام آب وهوایت

ومردم تو

ودردوتنهاییت

ازآن منست

             درمن جاریست.

 

برلین

۲۰۱۶

...

 .

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب