30-09-2019

امان معاشر

گرامی داشت از هفته شهید در ونکوور کانادا
30-09-2019

امان معاشر

گرامی داشت از هفته شهید در ونکوور کانادا

 


گرامی داشت از هفته شهید در ونکوور کانادا


افغانهای مقیم ایالت بریتش کلمبیا هفته ی شهید را طی گردهمایی به گردانندگی نطاق خوش آواز زرم آفرین اریا گرامی داشتند.
 همایش به همین مناسبت  شام بیست و هشتم سپتمبر در رستورانت  رویال بانکویت حال  واقع در ناحیه ی برنابی   برگزار شد
استاد سید مسعود بدخش سابق استاد دانشگاه کابل راجع به نقش شهدا در رازنای تاریخ افغانستان و مشابحت های افراد برجسته در تاریخ جنگهای کشور های جهان به طور مقایسه وی صحبت نموده نقش برجسته ی شهید احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان را مورد کنکاش و مداقه تاریخی قرار داد.
خانم فاطمه اغا شخصیت گرامی و فعال اجتماعی در رابطه صحبت نموده  حماسه‌های آن را به نسلهای جدید و آینده  به دور از مسایل قومی ،مذهبی و لسانی  آرزو نمود
متعاقبآ عبدارحمن رحمانی در رابطه به ریشه لغوی واژه ی شهید از دیدگاه اسلام صحبت نمود.
درین همایش داکتر سلطان در رابطه جایگاه شهید به استفاده ازاشعار حافظ، یلخی و مولانا جلال الدین بلخی مطالب خود را ایراد نمود.
درین مراسم محترمان:اصف شباب و کمالدین ویش در رابطه به هفته شهید که به خاطر آزادی، عدالت و ارزش های والای انسانی جان های خود را از دست داده اندصحبت نمودند

امان معاشر

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب