09-11-2014

محمد سرور انوری غوری

رهبری
09-11-2014

محمد سرور انوری غوری

رهبری

رهبری یکی از قدیم ترین پدیده های بشری محسوب میشود که از ابتدای پیدایش بشر و تشکیل عایله ها ، قبیله ها و جمعیت های کوچک انسانی وجود داشته و با انکشاف جوامع بشری ، رهبری نیز انکشاف نموده تا به شکل رهبریت امروزی درآمد. اگر رهبری را نوعی هدایت و نفوذ در دیگران بنامیم ، میتوانیم بگوئیم از روزیکه خداوند (ج)بشر را افریدند رهبری و هدایت آشکار گشت. خداوند متعال رهبری بشریت را به دست انسان های سپردند که همانا پیامبران عظیم الشان اند و ایشان بهترین الگوهای رهبری را ارایه نمودند که نظیر آنها را در جهان مترقی حاضر نمیتوان مشاهده کرد. پس گفته میتوانیم که رهبریت در طول تاریخ به اشکال مختلف ادامه داشته و با گذشت زمان اهمیت و ضرورت آن در تمام ابعاد زندگی جوامع بشری اعم از سیاسی , اقتصادی , نظامی , فرهنگی و اجتماعی بیشتر گردیده است.

 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب