26-12-2014

رسول پویان

فراموش:
26-12-2014

رسول پویان

فراموش:


در خیزشگاه حادثه ها،
فراموش خواهیم شد؛
در لابلای جراید،
دفن مان خواهند کرد؛
و یا،
درنفسهای گرم غروب،
تبخیر می شویم.
*******
باغچۀ دوست:
خانه ام؛
سوختند!
گلانم؛
پرپر شد!
باغچۀ دوست،
کجاست؟
تا اگر شد،
نهالی شانم.
 

 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب