26-12-2014

رسول پویان

آزادگان خطۀ خورشید
26-12-2014

رسول پویان

آزادگان خطۀ خورشید

 

من از اولاد رستم وارث ملک خراسانم
زپشـت طاهر و مسلم ز دودمان نریمانم


زهم‏بزمان عطار وسنايی حافظ و سعدی
ندیـم خواجۀ انصار و یار علم و عرفانم


زنای مولوی آتـش زنم بـر خرمن بیداد
بیا بنگر که نـور عشـق تابـد از نیستانم


ز حکمت محشری برپا کند آثار فارابی
اگرسنجش کنی همپایۀ بيزانس و یونانم


ز لقـمان حکیم کمتر نباشـد بوعلی سینا
به تاریخ طبابت خبره و مشهور دورانم


بخارا وخجند وبلخ وکابل لوگروبادغیس
هرات و گندهارا بامیان وغور و پروانم


نشابور و سمنگان پکتیا و مشهد و تبریز
تخارواصفهان و دهلی و طرف بدخشانم


جلال‏آبادونیمروزوشبرغان غزنه وکندوز
همه جولانگه رخش است و آداب نیاکانم


چه می‏دانی تو ازقوم ونژادومسکنم نادان
مرا ایـن بس که بـا یزدانم و آزاده انسانم


توگر با نه‏يی بیگانه‏يی در خطۀ خورشید
برو خاکی به سر کن بی‏نوا در کابلستانم

 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب