30-12-2014

محمد داود پیمان غوری

قـلـب فــگــــــــــــار
30-12-2014

محمد داود پیمان غوری

قـلـب فــگــــــــــــار

من امروز از تو دور وبیـقــــــرارم
 بیا یک شب بخوابم ای نـــــــــگارم
 
همیشه هوش وروحی من توهستی
به جـــــــــــــز از یاد تو کاری ندارم
 
زدی تیری زمژگا نت عــــــــــــزیزم
اصابت کرد ، با قلب فـــــــــــــــگارم
 
که من گشــــــــتم مثال روح بی جان
بیا و خود ببین این حـــــــــــال زارم
 
شوم روزی وصیل باغ عـشـــــــقت
محبت را چو گـــــــــــل درآن بکارم
 
زمستانی اگـــــــــــــــــرآیی به پیشم
معــــــــــــطر چون شود فصل بهارم
 
پریشان کن گیسو بــــــــهر«پیمان»
که روشن گردداین شبـــــــهای تارم
 
 
 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب