16-01-2015

خلیل الرحمن سلحشور

سفارت افغانستان در انقره نود و پنجمین سالروز استرداد استقلال کشور را تجلیل نمـود
16-01-2015

خلیل الرحمن سلحشور

سفارت افغانستان در انقره نود و پنجمین سالروز استرداد استقلال کشور را تجلیل نمـود

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب