23-01-2015

احمد سعیدی

پـیــــام تـسـلـیــت
23-01-2015

احمد سعیدی

پـیــــام تـسـلـیــت


دوست گرامی من جنرال فاروق با عالمی از اندوه خبری وفات پدر گرانمایه ی شما را شنیدم ارزش ها و معیار های همین جهان اینطور است که هر از گاه در گذر زمان در گذر بی صدای ثانیه های دنیای فانی،جرس کاروان از رحیل مسافری خبر می دهد که در سکونی، آغازی بی پایان را می سراید» یکبار دیگر وفات پدر بزرگوار و گرامیتان را که در حقیقت از نگاه لطف و محبت که با من داشت حق دارم آن مرحومی را من نیز پدر خطاب کنم به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده برایشان از درگاه خداوند متعال مغفرت ، برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانم.

با احترام 
احمد سعیدی
کابل افغانستان
2 .دلو.1393
 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب