26-01-2015

محمد سرور انوری غوری

تــــــــاریخ مختصر افغانستان:
26-01-2015

محمد سرور انوری غوری

تــــــــاریخ مختصر افغانستان:

 


شماره - نام دوره یازمامدار - زمان - هویت اصلی

 


1- آریا یی ها درحدود دوالی سه هزارسال قبل ازمیلاد آسیای مرکزی


2- هخامنشیان درحدود 540 سال قبل ازمیلاد فارس


3 - یونان باختری (سکندرمقدونی) 329 سال قبل ازمیلاد یونان اروپا

4 - کوشانیها قرن اول میلادی آسیای مرکزی

5 - ساسانیان قرن سوم میلادی فارس

6 - یفتلیها 4 2 5 م آسیای مرکزی

7 - کابل شاهان 566 م بقایای یفتلیها

8 - خراسان(عربها) 667 م عرب


8 - طاهریان قرن نهم میلادی زنده جان هرات

9 - صفاریان 234 هجری عرب

10 - سامانیان 920 م بلخ باستان

11 - غزنویها 962- 1168 م ترک

12 - سلجوقیان 1038 – 1153 م ترک

13 - غوریها 1148 – 1214 م پشتونهای غور

14 - خوارزم شاهان 1114 - 1213 م عرب

15 - مغولها (چنگیزخان) 598 هجری منگولیا

16 - تیموریان هرات 1369 – 1404 م "

17 - لودیها 855 هجری الی1565 م پشتونهای بومی

18 - ظهیرالدین بابر 1504 م منگولیا

19 - شیرشاه سوری 1539 م پشتونهای لودی

20 - همایون کورگانی 1554 م منگولیا (مغل)

21 - سلطان حسین بایقرا الی 1505 م "

22 - هوتکیان 1712 – 1736 م قندهار

23 - نادرافشار 1736 – 1747 م ایران

24 - احمدشاه ابدالی 1747 – 1773 م سدوزایی قندهار

25 - تیمورشاه 1773 – 1793 م " "

26 - شاه زمان 1793 – 1801 م " "

27 - شاه محود 1801 – 1803 م " "

28 - شاه شجاع 1803 – 1809 م " "

29 - امیردوست محمدخان 1826 – 1839 م محمدزایی “

30 - شاه شجاع 1839 – 1842 م سدوزایی “ 

31 - امیردوست محمدخان 1842 – 1863 م محمدزایی “

32 - امیرشیرعلی خان 1863 – 1867 م " "

33 - امیر محمدافضل خان 1867 – 1867 م " "

34 - امیر محمداعظم خان 1867 – 1868 م " "

35 - امیرشیرعلی خان 1868 – 1879 م " "

36 - امیر محمدیعقوب خان 1879 – 1879 م " "

37 - امیر عبدالرحمن خان 1880 – 1901 م " "

38 - امیر حبیب الله خان 1901 – 1919 م " "

39 - امیر آمان الله خان 1919 – 1929 م " "

40 - حبیب الله کلکانی 18 جنوری – 15 اکتوبر1929 م کلکان کابل

41 - محمدنادرشاه 15 اکتوبر- 8نومبر 1933 محمدزایی قندهار

42 - محمدظاهرشاه 8 نومبر 1933 – 1973 م " "

43 - محمدداود 24 جولای 1973 – 27 اپریل 1978 م " "

44 - نورمحمد تره کی 27 اپریل 1978 – 14 سیپتمبر 1979 م ناوه غزنی

45 - حفیظ الله امین 14 سیپتمبر – 27 دسمبر1979 م پغمان کابل

46 - ببرک کارمل 27 دسمبر 1979 – 4 می 1986 م بگرامی کابل

47 - دوکتور نجیب الله 1987 – 16 اپریل 1992 م پکتیا

48 - حضرت مجددی 28 اپریل 1992 – 26 جون 1992 م کابل

49 - برهان الدین ربانی 28 جون 1992 – 27 سیپتمبر1996 م بدخشان

50 - ملامحمدعمر 27 سیپتمبر 1996 – 12نومبر2001 م قندهار

51- حامدکرزی 5 دسمبر 2001 – تا اکنون "

 


خواننده گان محترم : اگر کمی وکاستی بنظر میرسد معذورم بدارید وآرزوی اصلاح آنرا دارم .

 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب